Тестування бізнесу: франчайзинг в Україні набирає обертів

18 Травня 2020

Бізнес-модель
Франчайзинг надає унікальну можливість особам, котрі хочуть розпочати власний бізнес, протестувати себе як власника своєї справи і при цьому заздалегідь прорахувати потенційні ризики. Саме тому модель франчайзингу досить активно розвивається в нашій країні. За моделлю франчайзингу власник успішного бізнесу (франчайзер) надає право використовувати іншій особі (франчайзі) розроблену ним та перевірену практикою бізнес-модель ведення певного бізнесу в іншому місці на визначений (або ні) проміжок часу в обмін на сплату початкових та поточних зборів (або навіть безкоштовно). Розібратися в питанні проєкту “Beer. Technologies & Innovations” допомагала експерт Олена Шамріна у випуску журналу №3-4 за 2019 рік.
Олена Шамріна, експерт, патентний повірений, Пахаренко і партнери
Олена ШАМРІНА, партнер фірми «Пахаренко і партнери», патентний повірений України

Поряд із правом використання всього комплексу прав на бізнес-модель, франчайзер дозволяє франчайзі використовувати належну йому інтелектуальну власність та забезпечує як початкове, так і постійне навчання й підтримку. По суті, успішний бізнес тиражується і ведеться франчайзі за сприяння, під наглядом і контролем франчайзера.

Навесні цього року спеціалізоване медіа видання InVenture Investment Media, присвячене ринку інвестицій, оприлюднило короткий огляд 50 найбільш популярних франшиз України в найбільш затребуваних сферах діяльності: громадське харчування, послуги і торгівля. У список були включені франшизи з найбільшою кількістю згадок в інтернеті. В InVenture проаналізували та підрахували, що за моделлю франчайзингу в Україні співробітництво пропонують понад 550 компаній.

Серед кращих франшиз у сфері торгівлі названа, зокрема, ПивоБанк – харківська мережа магазинів крафтового пива і закусок із ексклюзивним крафтовим продуктом локальної броварні RedCat. Мережа запустила продаж своєї франшизи 25 березня 2019 року у М форматі – магазин біля дому. Для потенційного франчайзі розмір інвестицій складе від 12000$, вступний внесок – від 5000$, роялті – 3% від обороту, а період окупності – 14 місяців.

На українському ринку на спеціалізованих платформах наразі представлені з десяток потенційних франшиз, пов’язаних із крафтовим пивоварінням. Спробуємо проаналізувати, на що варто звертати увагу потенційним сторонам франчайзингової бізнес-моделі при виборі певної франшизи для старту чи подальшого розвитку власного бізнесу.

Переваги та зобов’язання франчайзингової моделі для потенційних сторін

Франчайзер отримає подальший розвиток свого бізнесу, нові ринки збуту своїх послуг чи товарів, їх територіальне розповсюдження та популяризацію власного бізнесу з мінімальними фінансовими витратами.

Для франчайзі головна перевага – робота на себе в перевіреній практикою готовій прибутковій моделі бізнесу та більша вірогідність повернення власних інвестицій – фінансових чи часових. У франчайзі є реальна можливість створити нову торгову точку, яка потенційно має успішно конкурувати на ринку, та отримати неоціненний досвід ведення власного бізнесу, завдяки використанню системи франшизи, практичних порад франчайзера щодо вибору місця розташування, організації бізнесу, поставок необхідного обладнання та товарів, навчання персоналу, контролю якості та збуту.

Необхідно розуміти, що після укладення договору франчайзі і франчайзер стають зацікавленими сторонами, і успіх бізнесу залежить від них обох. Модель франчайзингу оформлюється у вигляді договорів щодо:

  • передачі комплексу прав на використання інтелектуальної власності у вигляді ліцензійних договорів про надання дозволу на використання торговельної марки, винаходів, корисних моделей, промислових зразків;
  • конфіденційності при наданні прав на використання комерційної таємниці, ноу-хау, комерційного досвіду та ділової репутації;
  • лізингу (оренди) обладнання, поставки товарів та послуг, зокрема, матеріалів, рекламних, маркетингових, фінансових послуг, послуг із навчання та добору персоналу. Можуть навіть укладатися договори з конкретними постачальниками, які попередньо схвалюються франчайзером.

Ураховуючи, що чинне законодавство України не містить поняття франчайзинг або договір франчайзингу, проте містить положення, які регулюють питання договору комерційної концесії, ми не будемо вдаватися в тонкощі відмінностей між цими договорами, а розглядатимемо договір комерційної концесії та договір франчайзингу як споріднені поняття.

У чинному законодавстві договори комерційної концесії регулюються нормами, викладеними у главі 76 ЦК України «Комерційна концесія» та главі 36 ГК України «Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів господарювання (комерційна концесія)». В кодифікованих актах, що регулюють відносини, пов’язані з комерційною концесією, закріплені дещо різні нормидефініції однойменного договору, які варто детально вивчити та передбачити при укладанні договору.

Відсутність спеціального законодавства у сфері франчайзингу створює певну свободу дій для учасників, але при цьому єдиним механізмом захисту є ретельно прописані норми договору, що регулюють відносини, пов’язані з потенційними ризиками для обох сторін.

Лайфхаки для франчайзера при укладанні договору

По-перше, для зменшення ризику втрати цінності вашої бізнес-моделі підписуйте договори конфіденційності при наданні прав на використання комерційної таємниці, ноу-хау, комерційного досвіду та ділової репутації.

По-друге, передбачайте у договорі можливість контролю за діяльністю користувача франшизи ( в тому числі шляхом проведення таємних перевірок), затвердження, в разі потреби, постачальників та персоналу, з огляду на той факт, що діяльність кожного франчайзі впливає на ділову репутацію франчайзера в цілому.

По-третє, пропишіть штрафні санкції для франчайзі за передчасну відмову від виконання умов договору.

Лайфхаки для франчайзі при укладанні договору

Передусім визначьтеся зі сферою, у якій вам буде цікаво будувати та розвивати власну справу. По-друге, враховуючи наявність на ринку пропозицій шахрайських франшиз, детально проаналізуйте та промоніторте ринок пропозицій, вивчіть усю доступну інформацію щодо потенційного франчайзера та його бізнесу.

А якщо ви вирішили все ж таки придбати певну франшизу, то перед прийняттям рішення скористайтесь такими порадами:

  • наполягайте на отриманні вичерпної документальної інформації від франчайзера про його фінансове становище і репутацію, про наявність у нього прав на об’єкти інтелектуальної власності, на використання яких надається дозвіл у цій франчайзинговій моделі, та обов’язково власноруч перевіряйте в відкритих базах даних актуальність наданої вам інформації або скористайтесь для перевірки послугами незалежних фахівців;
  • добре розберіться, що саме ви отримаєте за умовами договору, прискіпливо вивчіть бізнес– та фінансовий плани, розберіться з обмеженнями або зобов’язуючими умовами договору;
  • будьте готовими до втручання франчайзера в методи управління справами;
  • усвідомте, що після закінчення терміну дії договору франчайзингу, ви повинні припинити експлуатацію моделі франчайзингу та користування правами на об’єкти інтелектуальної власності франчайзера, які були предметом договору, бо франчайзі не набуває права інтелектуальної власності на елементи моделі франчайзингу – ці права йому лише передаються в користування (ліцензуються) на певні час та територію.

Для простоти сприйняття розглядайте франчайзинговий договір як «оренду», об’єктом якої є певна модель франчайзингу. Тому, якщо ви як потенційний франчайзі не готові прийняти обмеження і обов’язки, що накладаються франчайзинговим договором, не бажаєте вкладати кошти в рекламу об’єктів інтелектуальної власності франчайзера, а навпаки готові докласти максимум зусиль для створення власної успішної моделі бізнесу за порівнянний час, вам варто зосередитися на створенні своєї власної репутації на ринку та розвитку власного бізнесу.

Платежі за франчайзинговою моделлю

Існує два види платежів: плата за товари та послуги і роялті. Якщо з першим видом особливих проблем не виникає, то до роялті застосовуються спеціальні положення Податкового кодексу.

Роялті – це платежі за користування або за надання права користування об’єктом права інтелектуальної власності (п. 4 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» (П(С)БО 15), затвердженого наказом Мінфіну від 29.11.1999 №290). Підпункт 14.1.225 Податкового кодексу України визначає роялті, як будь-який платіж, отриманий як винагорода за використання або за надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, а саме на будь-які літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео– або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо– чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, інші аудіовізуальні твори, будь-які права, які охороняються патентом, будь-які зареєстровані торговельні марки (знаки на товари і послуги), права інтелектуальної власності на дизайн, секретне креслення, модель, формулу, процес, права інтелектуальної власності на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Роялті не є об’єктом ПДВ, однак уважно перевірте, чи підпадає платіж під визначення роялті в Податковому кодексі, особливо під винятки, що не вважаються роялті згідно підпункту 14.1.225 Податкового кодексу України.

Лайфхаки для обох сторін франшизи

Максимально конкретизуйте в договорі ті об’єкти, права на користування якими надаються – торговельні марки, промислові зразки, винаходи, із зазначенням номерів свідоцтв/патентів (перевірте, що саме ці об’єкти є зареєстрованими на території України), твори, що охороняються авторським правом, ноу-хау і т. п.

Крім обов’язкових умов, що встановлюються законодавством для договорів комерційної концесії, передбачте положення про ліцензування торговельних марок і вкажіть усі необхідні умови, властиві ліцензійним договорам на використання торговельної марки. Зареєструйте ліцензії на торговельні марки, винятки, що є складовою частиною франчайзингової моделі, незважаючи на необов’язковість такої реєстрації.

З огляду на те, що кожна франчайзингова модель вимагає розробки і подальшого захисту свого специфічного комплексу прав, основна порада в даному випадку така: зверніться за захистом своїх інтересів до фахівців, котрі розуміють природу і знаються на особливостях франчайзингу в Україні.

Матеріал був опублікований в журналі “Пиво. Технології та Інновації”, випуск №3-4, 2019 рік. Ознайомитися зі змістом, іншими статтями та замовити примірик можна в інтернет-магазині.